Onpage-optimera din blogg

Onpage-optimering är den sökmotoroptimering du gör lokalt i din bloggs källkod. Grunderna har vi redan gått igenom på föregående sida, men det kan hända att vi upprepar oss lite även här. På denna avdelning rör vi oss uppifrån och ner genom HTML-dokumentet som utgör en sida på din blogg.

Titel

onpage seo

Title-taggen innehåller den text som syns högst upp i webbläsarens ram, eller den text som står som fliknamn. Den är är ofta densamma som rubriken i blogginlägget. Därför har du redan gjort jobbet med sökord när du skriver din rubrik och behöver inte bry dig så mycket om dem i denna tagg. Det som däremot bör kontrolleras är i vilken ordning dett bloggverktyg skriver rubriker. Google värderar sökorden högre ju tidigare i title-taggen de förekommer. Det som läggs in i title-taggen är oftast bloggens namn och blogginläggets namn (rubrik). För bästa effekt ska blogginläggets namn skrivas före bloggens namn.

Namnet på inlägget - Bloggens namn

<title>Namnet på inlägget - Bloggens namn</title>

META-taggar

META-taggar innehåller information som är osynlig för besökarna men som värderas av vissa sökmotorer. Varje sida på din blogg kan ha dessa meta-taggar som placeras i HTML-kodens huvud (mellan head-taggarna). Eftersom Google som är den största sökmotorn på den svenska marknaden inte värderar META-taggar så går vi inte in djupare på dessa.

Meta-keywords bör innehålla de fem viktigaste sökorden för den aktuella sidan. Inte samma sökord på alla sidor på bloggen.

<meta name="keywords" content="sökmotoroptimering, inlänkar, blogg seo, länkbygge">

Meta-description ska innehålla en kort beskrivning av innehållet på den aktuella sidan. Denna text kan Google välja att visa under din länk i sökresultatet. Därför är det bra att skriva "säljande" texter som lockar till klick.

<meta name="description" content="Inlänkarnas betydelse för sökmotoroptimeringen. Här får du reda på hur du bygger inläggar till din blogg så att den rankar bättre på Google.">

I bloggsammanhang kan det vara svårt att automatiskt generera unika och relevanta meta-taggar. Detta eftersom att ditt bloggverktyg sannolikt inte har inbygd funktion för att ange nyckelord. Det borde dock gå att använda ettiketterna som sökord mer meta-keywords, samt att göra ett utdrag av brödtexten till meta-description. Om din bloggtjänst inte har stöd för detta så tycker vi inte att det är värt att lägga tid och energi på dessa meta-taggar. Detta eftersom de gör så lite för sin sökmotoroptimering.

Rubriker (H1-H4)

Rubriker kan i många bloggverktyg och bloggtjänster vara ett riktigt gissel. Vissa bloggtjänster är helt enkelt inte SEO-anpassade för fem öre. Om du tittar i din genererade källkod och ser att bloggens namn står inom <H1> på alla sidor så har du lite jobb framför dig. Detta gör att Google misstolkar värdet av de sökord som är extra relevanta för det specifika inlägget. Problemet är lite mindre om inläggets rubrik står inom <H2>, men du förlorar ändå en hel del värde på dina sökord. För Wordpress finns ett antal SEO-plugin som brukar lösa detta samt många andra problem.

Rubrikerna bör innehålla sökord som även återfinns i brödtexten.

Brödtext

Brödtexten är den text som är själva innehållet i dina blogginlägg. Det är här du bestämmer vilka sökord som är viktigast beroende på var det aktuella inlägget handlar om. eftersom Google gillar att indexera mycket text så bör dina blogginlägg vara ganska långa och välskrivna. För att öka chanserna att ranka på andra närliggande sökningar bör du även fylla texten med böjningar av de viktigaste sökorden. För att ytterligare stärka dina sökord kan du skriva dem i fet eller kursiv stil. På så sätt fattar Google att dessa ord är av extra stor vikt för innehållet i inlägget. Rekommendationen brukar vara att varje sida (blogginlägg i ditt fall) ska innehålla 500 ord. Det är dock inte hela världen om du inte når upp till denna rekommendation i varje blogginlägg. Försök i alla fall ha 150 ord som absolut minimum. Annars finns risken att Google väljer att inte indexera inlägget över huvud taget.